Вівторок, 18 травня 2021

Навчання

Що, та як - приходять одночасно

Еколого-економічне обґрунтування проекту за технологією

Що таке економічне обґрунтування проекту за технологією? Про що йдеться і що це за завдання? У шкільних закладах загальне обґрунтування проекту за технологією поділяється на екологічну, економічну та технічні складові. Ми розглянемо в цій статті екологічні та економічні види обґрунтувань.


За всіма стандартами творча робота учнів за технологією є необхідною частиною шкільної освіти. Така діяльність має сприяти розвитку естетичного смаку, розвинути вміння та навички технічного грамотного мислення в екологічному та економічному аспекті та сприяти розвитку творчих здібностей учнів. Це допоможе їм розвинути логічне мислення у сфері проектної діяльності, навчитися аналізу предмета і алгоритму дій, індивідуально виявити основні ідеї і продовжити її самостійне осмислення.

Проект - що таке? Обґрунтування

Творчий проект - це розумна творча діяльність, спрямована на досягнення і виконання поставленої мети, вирішення будь-якої конкретної проблеми, незважаючи на деякі обмеження екологічного, економічного та іншого фізичного характеру. З цим все ясно. При складанні економічного обґрунтування проекту за технологією існує обмеження, що полягає в тому, що не можна перевищувати ліміт (вартість) до певної межі. Проектований виріб має бути ефективним і доцільним, володіти деякою новизною. В екологічному плані виріб має бути нешкідливим і без небезпечних наслідків для людини. Також існують й інші обмеження загальнофізичного характеру.

Зміст


При оформленні еколого-економічного обґрунтування проекту за технологією (творчий або ігровий) важливо враховувати, що він повинен містити наступні пункти:

 • історія ідеї та теоретичні відомості;
 • вибір та обґрунтування проекту;
 • аналіз ідеї та його ескізне опрацювання;
 • інструменти та пристосування, техніка безпеки;
 • технологічна карта алгоритму виконання;
 • економічне обґрунтування проекту;
 • екологічне обґрунтування проекту;
 • аналіз проекту в цілому;
 • реклама проектованого виробу.

Завданням економічного обґрунтування проекту за технологією є формування доцільного бюджету, його економії. Також раціональне (економне) досягнення поставленої мети. А ще дотримання нормативних екологічних вимог з охорони праці та техніки безпеки.

Які бувають проекти

В основному проекти прийнято ділити на такі види як:

 • практико-орієнтований проект;
 • дослідницький навчальний проект;
 • інформаційний проект для збору статистичних даних;
 • творчий та ігровий (рольовий).

Економічне обґрунтування проекту за технологією безпосередньо включається в усі види навчальних освітніх. Вони насамперед спрямовані на розвиток вміння освоювати зовнішній світ на базі наукового аналізу, що є головною метою загальної освіти.

Обґрунтування за класами

В даному контексті економічне та екологічне обґрунтування проекту за технологією не потрібно однолінійного вміння, як у професіоналів. Тут потрібне логічно орієнтоване мислення і оволодіння наступними знаннями:


 • обґрунтувати мету діяльності та йти на ризик створення авторського продукту;
 • збір та обробка інформації в інтернеті, архівах та подібному;
 • оволодіти проективною та технічною діяльністю, навчитися навичкам професійної роботи;
 • давати еколого-економічну оцінку технології та продукту особистої праці;
 • здійснювати технологічні процеси, дотримуючись техніки безпеки;
 • знайти свої професійні інтереси та схильності, що допоможе надалі для роботи в трудовому колективі.

Приклад у 5-6 класах. Нюанси

Таке економічне обґрунтування проекту за технологією в 5 класі можна здійснити на прикладі з прикрашання простого дзеркала або за темою дослідницької «» Звідки беруться метелики «». Наприклад, прикраси на дзеркало в певному алгоритмі можна завдати способами розпорошення аерозольними фарбами через трафарет (технологія розпилення аерографом) або використовувати метод багатоколірного сграффіто з використанням декількох міцних трафаретів. У змісті в пункті історія (методи) можна розглянути й інші способи прикраси, провести об'єктивний аналіз ідей. Крім того, обов'язкова розробка ескізів малюнка; опис матеріалів (картон, скло, фарби та лаки, жорсткий пензель для набивки сграфіто та інше,); обладнання для технологічного процесу (аерограф, компресор); екологічного та економічного обґрунтування творчого проекту за технологією з прикрашання дзеркала. У роботі також необхідно показати вишуканість оздоблення (дизайн) і корисність речі.

Визначення вартості виробу

У визначення вартості виробу включаються витрати на матеріали, які використовуються для роботи, витрати на обладнання, рахунок за електрику, витрачену на роботу ПК (персональні комп'ютери), на освітлення та інші витрати, які становлять собівартість виробу, а також витрати на рекламу.

Економічне обґрунтування проекту за технологією в 6 класі можна розрахувати за інтуїтивною формулою: Ц = С + П (В). Де Ц - ціна, С - вартість продукту, П - прибуток (залишок від виручки), В - час, за який зроблено продукт. Собівартість також включає в себе й інші вартості: S1 - вартість картону, скла; S2 - вартість фарб, лаку; S3 - вартість аерографа, компресора; S4 - вартість електроенергії, зовнішніх джерел; S5 - вартість матеріалів, що закріплюють (оліфа, лак, клей.). Все це підсумовується, виділяється і економічно з урахуванням екологічного аспекту обгрунтується. Чи доцільний або економічний проект за технологією прикраси та дизайну дзеркала.

Творчий проект за технологією

Творчий проект за технологією (приклад, дослідницький проект "" Звідки беруться метелики ") спрямований на співпрацю викладача та учня. У такій зв'язці відразу поєднуються види робіт: в парі, індивідуальна, групова і колективна. Працюючи над темою можна отримати конкретний результат, що позитивно впливає на самооцінку хлопців. На початковому етапі потрібно провести дослідження, як взагалі виникли комахи (метелики), їх будова, фізіологію, генотип. Які метелики існують в природі, як вони харчуються, як трансформуються в красивих істот з коконів, що означають візерунки на крилах і далі. Треба знати основи зоології, біології, екології та інших наук, як у художньому та міфічному варіантах вони сприймаються натуралістами. Після виконаної роботи можна приступити до практичного етапу, зробити аплікацію з метеликами, зліпити їх з пластиліну, сконструювати з паперу або просто намалювати картину. А потім вже обґрунтувати проект економічно та екологічно.

Ув'язнення


Застосування у своїй роботі проектної технології відповідає всім стандартам загальноосвітньої освіти. До того ж це дуже цікаво! Так, економічне обґрунтування проекту за технологією, оволодіння навичками подібної роботи, набуте на практичних, відкритих або екологічних уроках допоможуть приймати швидкі і правильні рішення в повсякденному житті. Такий підхід відрізняється здоровим гуманізмом, повагою до особистості людини і позитивним імпульсом, оскільки підвищується самооцінка людини. Дана діяльність спрямована в першу чергу на розвиток особистості, на вирішення виниклих проблем і вирішення екологічних проблем у нашому житті, а також на адаптацію дітей у сучасному суспільстві та світі.