Четвер, 16 вересня 2021

Актуальне

Відсутність новин - теж хороша новина

Етапи сертифікації ТР ТЗ

Процедура сертифікації ТР ТЗ аналогічна тій, що використовується в національних системах регулювання безпеки товарів, проте перевірка якості проводиться за технічними регламентами Митного союзу. У кожному з таких регламентів є перелік схем сертифікації, за якими може проводитися сертифікація. Вибір їх залежить від типу продукції та заявника. Розглянемо найбільш поширений порядок сертифікації Митного Союзу.


Подання заяви та попередня консультація

Сертифікацією займаються організації, що пройшли акредитацію та внесені до реєстру Органів сертифікації, який можна переглянути на сайті КТС. За якою б схемою не проводилася сертифікація, починається вона з візиту до Органу сертифікації. Юридична особа або індивідуальний підприємець, яка звертається за отриманням сертифіката, іменується заявником.

На першому етапі сертифікації проводиться консультація з фахівцем Органу сертифікації. При цьому визначається, за якою схемою буде проводитися сертифікація, обумовлюються всі етапи і процедури, складається перелік документації, який необхідно зібрати. Вибирається лабораторія, в якій повинні проходити випробування продукту. Ця лабораторія повинна мати акредитацію по даній групі товарів. Обумовлюється порядок відбору зразків або, якщо він неможливий, альтернативні методи випробувань продукту; періодичність інспекційного контролю (зазвичай - раз на рік); можливість перевірки виробництва і системи менеджменту якості. Вирішуються всі питання, які можуть вплинути на хід сертифікації, терміни і вартість.

Збір документації


Другий етап - це збір технічної документації, яку необхідно надати до Органу сертифікації. У пакет документом може входити:

- паспорт виробу, його технічний опис;

- картка підприємства, статутні документи компанії, реквізити, свідоцтва ІПН, ОГРН, коди статистики та інші відомості про заявника;

- керівництво з експлуатації;

- креслення, експлуатаційна документація, техпараметри;

- договір на поставку (якщо заявник - не виробник);

- договір про оренду площ (якщо заявником виступає сам виробник);


- нормативний документ, за яким виробляється продукт.

Випробування продукту

Якщо сертифікації піддається серія товарів, то для випробувань необхідно відібрати зразки. Якщо ж мова йде про одиничний виріб або партію, то можуть бути обрані інші способи підтвердження безпеки, наприклад, випробування типу.

Перевірка безпеки проводиться лабораторією, яка обов 'язково повинна мати акредитацію за даним напрямом. Всі організації, що мають повноваження проводити дослідження, включені до Єдиного реєстру органів із сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) Митного союзу.

Під час випробувань ведуться протоколи, які згодом входять до доказової бази, на підставі якої видається сертифікат.

На даному етапі також здійснюється обстеження виробництва. Якщо на підприємстві є система менеджменту якості, то може бути проведена її сертифікація.

Видача сертифіката

На останньому етапі проводиться аналіз наданої документації; експерт Органу сертифікації перевіряє її і вирішує, чи можна видати сертифікат відповідності. У разі позитивного результату на бланку встановленого зразка роздруковується інформація про товар та заявника, яка засвідчується підписом керівника Органу сертифікації та печаткою.


Оформлений і зареєстрований сертифікат потрапляє до єдиного реєстру виданих сертифікатів. Після цього заявник отримує право використовувати єдиний знак відповідності, яким маркується товар.

Найпопулярніше на сайті