Четвер, 13 травня 2021

Гроші

Летіла качка через болото, - яка зарплата, така й робота

Зарплата: як правильно розрахувати і нарахувати

Розмір та умови виплати заробітної плати в обов 'язковому порядку закріплюються в трудовому договорі. Відповідно до трудового кодексу, заробітна плата є винагородою за працю. Її розрахунок і своєчасне нарахування входить до обов 'язків кожного роботодавця.

Інструкція

1. Заробітна плата нараховується, відповідно до встановлених тарифів, окладів, здільних розцінок, відомостей про фактично відпрацьований час або вироблену продукцію працівником. Система оплати праці в комерційних організаціях встановлюється на основі документів, які встановлюють форму, розмір і порядок оплати праці. До них належать трудові договори, накази про прийняття на роботу, штатний розпис, положення про порядок відплати праці.

2. Крім того, заробітна плата нараховується на підставі документів, які підтверджують виконання працівників встановлених норм вироблення. Це може бути табель обліку робочого часу, листки обліку вироблення, наряди. На суму заробітної плати в кожному місяці можуть впливати й інші фактори, які знаходять відображення в службових записках про зниження премій, наказах про заохочення тощо.

3. При нарахуванні заробітної плати роботодавець повинен повідомити співробітника про те, яка сума йому належить за певний місяць. Скласти розрахунковий листок можна в довільній формі. Його видають працівникам наприкінці місяця або на початку наступного, коли відбувається остаточне нарахування заробітної плати. У розрахунковому листку зазначаються частини заробітної плати (аванс, премія тощо), утримання з неї, а також сума, що підлягає видачі.

4. Заробітна плата, яка виплачується працівнику, являє собою різницю між нарахованою сумою зарплати та утриманнями з неї. Відповідно до трудового кодексу, винагорода за працю нараховується щомісяця, а виплата її відбувається не менше двох разів на місяць.


5. Несвоєчасне нарахування заробітної плати тягне за собою виплату компенсації працівникам, незалежно від того, з яких причин було допущено прострочення. Нарахування заробітної плати не повинно залежати від обсягу та строків надходження виручки або наявності коштів у роботодавця. За несвоєчасне нарахування та виплату зарплати фірма несе також адміністративну відповідальність.