Середа, 20 жовтня 2021

Діти

Яка гребля, такий млин; який батько, такий син

Провідна діяльність дитини як основний елемент психічного розвитку

Загальноприйнято пов 'язувати поняття "провідна діяльність" з науковими інтересами і діяльністю Данила Борисовича Ельконіна, проте він всього лише продовжив діяльність О. М. Леонтьєва і поглибив поняття провідної діяльності стосовно періодизації психічного розвитку дітей.


У своїх роботах Ельконін показав два однаково важливих рівня засвоєння соціального досвіду (який, за теорією Виготського є основним навчальним моментом при розвитку дитини): досвід взаємин і досвід уявлень, способів, знань. Він висунув гіпотезу про те, що ці два рівні чергуються в процесі розвитку дитячої психіки і є двома видами провідної діяльності.

І якщо ми говоримо про перший тип взаємодії, про досвід взаємин, то слід розуміти, що ця діяльність спрямована на пізнання взаємин з людьми. Засвоєння моралі, притаманної цій культурі, норм поведінки та розвитку особистісної сфери, а також міжособистісної. Сюди можна віднести такі "явища природи", як спілкування немовляти з матір 'ю та іншими важливими персонами, гру дошкільнята та спілкування підлітків.

При другому ж етапі - досвіді отримання уявлень, пізнань способів і знань про світ провідна діяльність спрямована не тільки на безпосереднє пізнання предметів, а й на розвиток пізнавальної сфери. Тут прикладами виступає предметна діяльність дитини, навчальна діяльність у школярів.

Це ж критерій, що веде діяльність, використовувався Ельконіним в його роботі для визначення віку і кожен психологічний вік Ельконін характеризує відповідно до своєї гіпотези. При цьому психологічний вік характеризується певними показниками, які знаходяться між собою в складною системою відносин:


  • соціальна ситуація розвитку;
  • провідна діяльність;
  • основні новоутворення.

У 1971 році Данило Борисович видає статтю ", До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці", де дає розгорнуту характеристику періодам психічного розвитку дитини до досягнення нею сімнадцяти років. При цьому в цій роботі враховується описаний вище факт - зміни одного типу провідної діяльності на інший, а рушійною силою розвитку в цій системі стають протиріччя і невідповідності між рівнем розвитку взаємовідносин з навколишнім світом і рівнем знань про нім. Що призводить до зміни напрямку діяльності та зміни психологічного віку.

Найпопулярніше на сайті