Неділя, 24 жовтня 2021

Будівництво

Моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена

Стічні води та їх класифікація

Система відведення стічних вод і всі споруди, що використовуються для цих цілей, входять до складу інженерних пристосувань, метою експлуатації яких є благоустрій міста, житлового або ж виробничого комплексу. Якщо описувати рідину цього типу, то її можна охарактеризувати так. Це вода, яка була використана для будь-яких цілей, після чого її властивості були значно погіршені, і для подальшого застосування вона стала непридатна.


Найчастіше стічними водами стають ті потоки рідини, у яких були змінені початкові властивості. Найчастіше такі зміни відбуваються через те, що до складу потрапляють різноманітні домішки. Крім того, до цього класу відносять і ті води, які видаляються з міст і населених пунктів за допомогою каналізації або ж стікають з якого-небудь промислового підприємства.

Якщо розглядати тип і склад стічних вод, то їх можна розділити на три категорії: побутові, виробничі, атмосферні.

Стічні побутові води - це ті потоки, які були забруднені в результаті практичної діяльності та життєдіяльності людей. Найчастіше у воді цієї категорії спостерігається великий вміст мінеральних та органічних домішок. Якщо говорити про мінеральні суміші, то це найчастіше амоній, хлориди тощо. З органічних речовин найчастіше спостерігається наявність безазотистих і азовмісних компонентів. Найчастіше такі речовини представлені у вигляді білків, жирів або вуглеводів. Рідше, але все ж зустрічаються домішки у вигляді мікроорганізмів або ж вірусів і бактерій, що несуть різноманітні хвороби.

Якщо говорити про стічні води виробничої категорії, то тут важливу роль відіграє характер промислового підприємства, яке створює ці стоки. Залежно від цього їх можна розділити на кілька груп.


Перша група - це рідина, у складі якої спостерігаються домішки неорганічного походження. Ці склади несуть в собі різні спеціальні токсичні речовини. Це можуть бути стоки гальванічних компаній, будівельних підприємств, заводи з виробництва мінеральних речовин та інші. Відходи з даних підприємств змінюють структуру pH води. Стічні води з такою структурою містять солі важкого металу. Ці речовини вважаються токсичними по відношенню до можливих жителів водойми, куди буде спускатися відпрацьована вода.

Є група вод, яка містить неорганічні сполуки, які вважаються нетоксичними. Стоки таких вод створюють такі заводи, як цементні, рудозбагачувальні та інші. Відходи цієї промисловості не вважаються надто небезпечними для тих водойм, куди спускається вода.

Ще одна категорія - це промислові стічні води, що містять органічні нетоксичні елементи. Такими відходами характеризується харчова промисловість. Це можуть бути заводи з виробництва молочної, м 'ясної, мікробіологічної та іншої продукції. При потраплянні такого роду рідини у водойму в ньому значно збільшується такий параметр, як окислюваність.

Остання група, яка вважається найбільш небезпечною, це рідина, що містить органічні елементи зі спеціальними токсичними речовинами. Відходами такого типу характеризується, наприклад, нафтопереробна промисловість. Також сюди варто додати ті заводи, які займаються виробництвом цукру або консервів.

Методи очищення стічних вод також бувають різного типу. Наявність декількох варіантів обумовлена тим, що для кожної промисловості необхідно мати власний спосіб. Для того щоб розробити відповідний метод очищення, використовуються різноманітні наукові методи. Ще одна важлива умова полягає в тому, що підприємство має споживати рівно стільки води, скільки необхідно для його функціонування, щоб не створювати зайвої забрудненої рідини.

Перше, що необхідно зробити для того, щоб підібрати метод очищення стічних вод - це визначити ту саму норму споживання рідини для заводу, фабрики тощо. Для цього існує два способи: наукові та обґрунтовані розрахунки або ж передова практика. Існує також поняття укрупненого споживання води підприємством.

Однак визначення норми підходить лише для промисловості, а що робити з атмосферними опадами, які змивають весь бруд з вулиці, а після несуть його по каналізації і зливають у певному місці? Щоб впливати на ці фактори, необхідно періодично проводити сухе прибирання вулиці. Однак же тут відразу варто сказати, що це не вирішить проблему на 100%. У будь-якому випадку в атмосферні підземні води потраплятиме забруднена вода з доріг, яка несе в собі частинки органіки, біогенів, нафтопродуктів, солі металів.


На практиці досить часто використовується таке поняття, як міські стічні води. У цю категорію найчастіше об 'єднують побутові та виробничі потоки. Варто звернути увагу на те, що відводити виробничі, побутові та атмосферні води можна роздільно або ж разом. Найбільш популярними системами стічних вод стали загальносплавні та роздільні конструкції. Перевагою використання першої категорії системи є те, що для неї не складе труднощів вивести з міста по стічних трубах будь-які види забрудненої води. Найчастіше такі мережі ведуть на очисні станції, споруди. Що ж стосується роздільних систем, то тут є кілька мереж трубопроводу, по кожному з яких рухається рідина різного типу. Наприклад, першим каналом може транспортуватися дощова і незагрязнена вода, а другим - вода з різними шкідливими домішками.

При виборі мережі для очищення необхідно враховувати такі параметри: речовини стічних вод, що містяться всередині складу рідини, оцінюється технічна, санітарна, економічна складова підприємства. Також потрібно передбачити інтенсифікацію діяльності обраного об 'єкта.

Щоб не помилитися з вибором системи відведення, необхідно також визначити таке значення, як гранично допустиме скидання (ПДС). Під цим терміном розуміють масу елементів, що містяться у воді, які можуть бути допущені до відведення через обрану систему і в обраному режимі за одиницю часу. Це важливо, щоб забезпечити норму щодо якості води в контрольному пункті.

Найчастіше забруднення водойм, озер тощо відбувається через те, що сюди спускаються стічні води від промислових підприємств. Скидання забрудненої рідини може викликати зміну деяких фізичних властивостей, наприклад, температури, запаху тощо. Крім того, такі місця практично відразу стають непридатними для водопостачання населення.

Звичайно ж, є певні умови випуску брудної води у водойму. Основним критерієм виступає народна господарська значимість, а також характер використання. Після випуску забрудненої рідини якість води у водоймі значно погіршується. Тому випуск дозволяється тільки в тому випадку, якщо це не дуже сильно відбивається на житті у водоймі, а також якщо це не шкодить розведенню риб у майбутньому в цьому місці. Крім того, повинна зберігатися можливість подальшого використання цієї водойми в якості джерела води для постачання населення.

За виконанням усіх вимог подібного роду спостерігає санітарно-епідеміологічна служба. Ще один важливий момент полягає в тому, що правила збереження водойм не єдині. Все залежить від того, з якою метою буде надалі використовуватися сховище. Таким чином, є перша група, куди входять водойми, які повинні залишитися придатними для централізованого і нецентралізованого постачання води населення. Другий тип - це збереження водойми для купання, відпочинку і занять спортом. Санітарні станції відносять всі водойми до однієї з цих двох груп.

На сьогоднішній день відомо, що можливий такий процес, як самоочищення води у водоймі. Під цим розуміють протікання гідродинамічних, хімічних, мікробіологічних і гідробіологічних реакцій, внаслідок яких рідина повертається у вихідний стан.

Однак щоб досягти такого результату, необхідно дотримуватися певних обмежень на спуск стічних вод. По-перше, випуск забрудненої води не повинен порушувати функціонування інших об 'єктів. По-друге, рідина, що відходить, не повинна містити таких речовин або домішок, які можуть засмічувати або зовсім відкладатися всередині труб. У тому випадку, якщо стічна вода виробничого типу не відповідає цим вимогам, то вона попередньо проходить очищення на станції, а тільки потім спускається у водойму.


Механічне очищення стічної води застосовується в тому випадку, якщо у воді є нерозчинні мінеральні або органічні маси. Найчастіше цей процес є попереднім способом очищення рідини. До використання цього методу вдаються перш, ніж приступити до основних. Якщо виконувати цю процедуру за всіма правилами, то можна домогтися того, що кількість зважених механічних речовин зменшиться до 92%, а органічних - до 23%.

Механічні системи очищення води включають до свого складу такі пристосування, як фільтри, решітки. Припустимо, поширеною річчю є пісколовка, яка призначена для того, щоб виділити з рідини великі мінеральні домішки, в даному випадку пісок. Тут використовується таке обладнання, як усереднювач. Цей пристрій здатний регулювати склад і витрату стічної води.

Широко поширені такі об 'єкти, як початкові відстійники, де можна за допомогою сили гравітації виділити з води важкі механічні домішки, які осідають на дно відстійника. Для того щоб очищати воду, що надходить від нафтопереробних заводів, застосовують спеціальні нафтоловушки. Це спеціальний резервуар прямокутного типу, де відбувається відділення нафтових продуктів від води. Тут використовується принцип різності щільності цих складів.

Тут варто зазначити, що біологічний метод очищення потребує додаткових витрат, але при цьому він використовується досить широко. При проведенні даної процедури всі органічні сполуки, наявні у воді, починають окислюватися. Для виконання цієї операції використовуються спеціальні мікроорганізми.

Очищення стічних вод біологічним шляхом можна здійснювати як у природних умовах, тобто на полях зрошення, фільтрації тощо, так і в спеціальних системах, наприклад у біофільтрі. Так створюється сприятливе середовище для розвитку спеціальних мікроорганізмів, які значно прискорюють процедуру очищення. Однак створення таких умов потребуватиме додаткових фінансових витрат.

Дані методи очищення рідини набули найбільшої популярності і значущості при роботі з виробничою стічною водою. Використовувати ці методи можна як окремо від інших, так і спільно з механічними або біологічними. Наприклад, є процедура нейтралізації, яка використовується в тих випадках, коли необхідно очистити виробничу стічну воду від кислот, що містяться в ній. Найчастіше цей метод використовується для того, щоб уникнути розвитку корозії всередині металевих систем водовідведення. Також це допомагає уникнути порушення біохімічних процесів, що проходять у водоймі.

Осад стічних вод - це суспензія, яка виділяється із забрудненої рідини шляхом механічної, біологічної, хімічної або фізико-хімічної очистки.

Є кілька типів опадів, які залишаються після очищення. Приналежність до певного виду залежить від того, яке саме обладнання або метод використовувалися для поліпшення якості рідини. Грубі домішки, що залишаються на ґратах, належать до покидьків. Важкі домішки, які залишаються на пісколовках - пісок. Плаваючі домішки, що залишаються у відстійниках, належать до жирових речовин. Є також опади, підсушені на мулових майданчиках. Всього таких типів досить багато. Скидання стічних вод у водойми повинно проводитися тільки після видалення таких опадів.


Найпопулярніше на сайті