Середа, 20 жовтня 2021

Будівництво

Моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена

Розробка керівництва за якістю: порядок розробки, особливості, умови та вимоги

Менеджмент якості, розробка керівництва за якістю - на сьогоднішній день це найважливіші завдання в системі управління якістю виробленої продукції або послуг, що надаються. Доцільно розібрати дане питання більш детально, розглянути всі його аспекти окремо.

Вибір підходу до розробки документа

Так чи інакше розробці керівництва за якістю організації передує вибір певного підходу. Іншими словами, потрібно з 'ясувати, які моменти варто описувати в документі, а які - ні. Співробітники будь-якої компанії повинні користуватися цим "довідником" у своїй професійній діяльності, тому при його створенні потрібно враховувати цей фактор. Як же організувати розробку керівництва з управління якістю, щоб воно було ефективним і дієвим?

Для того щоб забезпечити ефективність будь-якого документа, необхідно розуміти, що він повинен поєднувати в собі зрозумілість і повне охоплення. Він повинен бути зручним у застосуванні. Саме тому в процесі розробки керівництва за якістю важливо врахувати, що воно, як правило, включає в себе всі базові відомості про систему менеджменту якості структури. У разі необхідності актуальними стають і посилання на додаткову документацію. Простота викладу і зрозумілість дозволяють застосовувати керівництво як фахівцям, які здійснюють трудову діяльність у сфері якості, так і іншим співробітникам компанії. Зручність же використання, яке так важливо враховувати в розробці керівництва за якістю, гарантує, що працівники будуть частіше звертатися саме до цього документа, а не шукати рішення через колег або самостійним чином.

Повнота як основна вимога до розробки підручника

У число рекомендацій щодо розробки керівництва за якістю лабораторії, виробничого підприємства чи іншої компанії входить повнота викладеного матеріалу. Здавалося б, ця вимога є однією з найскладніших. Але лякатися не варто. На велике щастя, в нашому випадку вже пройдено тернистий шлях, адже в даний час існують стандарти керівництва за якістю ІСО. Вони є чітким регламентом того, з яких елементів повинна складатися система менеджменту якості підприємства. Крім того, стандарти дозволяють не задаватися питаннями, як створюється ця система і як вона повинна працювати.

При розробці керівництва з управління якістю необхідно знати, що ключовим розділом документа є характеристика цілей структури у сфері якості. Іншими словами, мова йде про ідеї, які компанія планує реалізувати за конкретний період часу. Досягнення названих розробником цілей обумовлено грамотним виконанням вимог у сфері якості. Так, при розробці керівництва за якістю підприємства варто виділити, яким чином у даній структурі реалізується кожна із зазначених вимог окремо. Зазвичай назви вимог - це і є заголовки розділів документа, що розглядається. Слід доповнити, що в процесі підготовки керівництва не потрібно давати волю власній фантазії щодо нумерації розділів. При розробці керівництва за якістю немає сенсу відступати від тієї нумерації, яка затверджена в стандарті. Тільки тоді остаточний документ буде зрозумілим і впізнаваним як серед співробітників компанії, так і для зовнішніх аудиторів.


Важливо мати на увазі, що за виконання вимог стандарту на підприємстві, як правило, відповідають певні люди. Відповідно, ці посадові особи обов 'язково повинні бути зазначені при розробці керівництва за якістю, а саме після опису окремих вимог. Відповідальними можуть виступати як власники процесів, так і конкретні посадові особи, які керують діяльністю, описаною в документації.

Зрозумілість як вимога до розробки керівництва

При розробці керівництва за якістю лабораторії, виробничого підприємства чи іншої структури важливо враховувати ряд вимог. Крім повноти викладу, вагому роль відіграє зрозумілість матеріалу. Керівництво так чи інакше має створювати уявлення про процеси, що протікають в компанії, і їх взаємодію. Це робиться заради відповідності вимогам стандарту.

Так, якщо існує конкретний процес, при реалізації якого здійснюється певна вимога стандарту, необхідно вказувати в документі не тільки сам процес, але і його власника. Якщо вимога виконується щодо діяльності, не охарактеризованої у вигляді процесу, слід зазначити задокументовану процедуру з наведенням інструкцій щодо реалізації даної діяльності з відповідними коментарями, що мають причинний характер.

При формуванні керівництва за якістю за новими вимогами слід враховувати, що для виконання цих вимог, як правило, потрібна додаткова документація. Це, наприклад, регламенти процесів, які уточнюють склад відповідальних та етапи самих процесів. Важливо знати, що посилання на дані документи обов 'язковим чином фіксуються в керівництві. В результаті здійснення названих операцій будь-який працівник повинен з першого прочитання розуміти, що від нього очікують в плані реалізації вимог стандарту якості та відповідних цілей в даній області. Співробітник повинен мати на увазі, які існують способи досягнення зазначених цілей хоча б на його робочому місці. Виконання зазначених рекомендацій щодо розробки керівництва за якістю дозволить домогтися залучення в процес управління якісними параметрами продукції, що випускається, або надаються послуг всіх співробітників організації.

Зручність використання підручника

Ще однією важливою вимогою до розробки керівництва за якістю лабораторії, підприємства виробництва чи іншої структури є зручність його використання. Неможливо посперечатися з тим, що навіть на максимально потужному авто не можна виїхати далеко, та й взагалі не можна виїхати, якщо його кермо встановити в багажнику. А перевантаження панелі приладів всілякими датчиками другорядного характеру так чи інакше призведе до того, що водій почне відволікатися від основного в його випадку процесу для читання цікавих показників.

Приклад керівництва щодо якості ІСО

Доцільним буде розглянути керівництво та його стандартні розділи на конкретному прикладі. Для цього ми візьмемо випробувальну лабораторію. Першим розділом документа є введення. У ньому наводиться:

 • найменування структури в повному і скороченому варіанті;
 • регламентація діяльності лабораторії, де необхідно зазначити найменування паперів та їх реєстраційні номери;
 • місцерозташування ЮО, де потрібно вказати як поштову, так і юридичну адресу;
 • контактні дані (електронна пошта, номер телефону);
 • організаційна структура компанії, яку, як правило, можна знайти в додатках до основного документа.

До речі, найкраще організаційну структуру відображати схематично.


Область застосування

Після введення в процесі розробки керівництва щодо якості випробувальної лабораторії важливо вказати область застосування. Ця тема виноситься в окремий розділ, зазвичай перший за рахунком. Наприклад:

 • У даному документі представлена політика в сфері управління якістю, а також ключові принципи і способи, які забезпечують функціонування системи якості в дослідницькій лабораторії.
 • Керівництво розробляється тим чи іншим співробітником, підписується директором дослідницького центру, а також затверджується керівництвом організації і закріплюється за допомогою друку ЮО.
 • Для того щоб забезпечити постійне підтримання високого рівня та ефективності системи якості, своєчасне здійснення коригувальних операцій, керівництво переглядається і доповнюється, якщо змінюється або реорганізується юридична особа, а також у разі зміни сфери акредитації структури або вдосконалення системи якості.
 • Цей документ сформований відповідно до вимог певних законів і нормативних актів країни.
 • Область використання системи менеджменту якості поширюється на всі пункти реалізації лабораторної діяльності.

Нормативні посилання

Другий розділ документа, що розглядається, зазвичай, містить нормативні посилання. Важливо зазначити, що всі закони, нормативні акти, довідники та інші джерела, які використовуються при підготовці керівництва якості, повинні бути чітко і детально розписані і позначені. Далі доцільно перейти до знайомства з третім розділом керівництва, в якому описуються всі терміни і визначення, що використовуються в роботі.

Терміни і визначення

Цей розділ досить великий, тому розглянемо його на конкретному прикладі нашої лабораторії. У цьому документі застосовуються такі терміни та їх визначення:

 • Акредитація - це підтвердження відповідності ЮО або ІП певним критеріям.
 • Виписка з реєстру (іншими словами, атестат акредитації) - це документ, який формується автоматично за допомогою засобів державної системи інформації у сфері акредитації. Він є посвідченням, підтвердженням факту акредитації в конкретній галузі діяльності.
 • Якість - це сукупність властивостей, властивих об 'єкту. Як правило, дані характеристики відносяться до здатності цього об 'єкта задовольняти потреби, які встановлені спочатку.
 • КХА, або кількісний хімічний аналіз - це кількісне визначення, сформоване експериментальним шляхом і відноситься до змісту одного або декількох складових складу проби фізичними або хімічними способами.
 • Методика аналізу - це комплекс конкретно охарактеризованих операцій, реалізація яких призводить до отримання результатів КХІ з встановленими показниками точності.
 • Аудит, або внутрішня перевірка - це документований, незалежний, систематичний процес отримання результатів перевірки та об 'єктивного оцінювання даних підсумків для того, щоб встановити ступінь виконання раніше узгоджених критеріїв аудиту.
 • Програма аудиту - це комплекс встановлених критеріїв аудиту однієї або низки перевірок, які заплановані на певний часовий період і спрямовані головним чином на досягнення поставлених цілей.
 • Критерії аудиту - це комплекс, що складається з вимог, процедур і політики, які використовують як посилання. Важливо зазначити, що аудиторські критерії застосовують для того, щоб зіставити з ними свідчення аудиту.
 • Аудитор - це особа, яка демонструє свої особисті характеристики і володіє компетентністю для здійснення аудиту.
 • Аудиторська група - один або кілька аудиторів, які займаються проведенням аудиту.

Перелік термінів і визначень можна продовжувати, проте основною метою цієї статті є роз 'яснення сенсу і характеру матеріалу, що публікується в кожному з розділів керівництва, тому доцільно перейти до наступного пункту.

Вимоги до менеджменту якості в лабораторії

Цей пункт є заключним у розглянутому документі. Проте він найбільш змістовний. Для початку тут необхідно вказати найменування лабораторії, як і в першому розділі, після чого дати відомості про керівництво структури, а саме потрібно описати посаду керівника дослідницького центру або менеджера за якістю і кому вони підпорядковуються. Після цього доцільно охарактеризувати організаційну структуру та керівний персонал з посадами та відповідними професійними обов 'язками. Крім цього, важливо згадати про шляхи заміщення, тобто заступників директорів різних відділів лабораторії. Далі слід розповісти про:

 • Відповідальному за систему менеджменту якості співробітнику. Необхідно вказати не тільки його посаду, а й дані відповідного наказу про прийняття на роботу.
 • Впровадженні СМК та засадах її функціонування.
 • Відповідальності і повноваженнях співробітників дослідницького центру у сфері якості, в тому числі розподілі обов 'язків, прав і відповідальності між працівниками дослідницького центру.
 • Регламентації діяльності структури.
 • Правах дослідницького центру.
 • Правилах забезпечення конфіденційності відомостей, навіть тих, які надходять від третіх осіб.
 • Відповідальності керівництва за діяльність, яка організовується в лабораторії.
 • Комплекті нормативної та технічної документації, який у будь-якому випадку виступає як власність замовника. Так, після проведення лабораторних робіт дана документація залишається в дослідницькому центрі або ж повертається замовнику за попереднім погодженням.
 • Результатах проведених робіт та оформлених паперів, які виступають як власність замовника лише після того, як проведені роботи оплачені.

Що ж ще?

Крім представлених вище пунктів, у розділі "Вимоги" щодо лабораторного центру необхідно вказати наступне:

 • Укладання субпідрядів на реалізацію вимірювань. Необхідно доповнити, що мета цієї процедури - забезпечення якісних результатів випробувань у разі залучення до їх здійснення субпідрядних структур. Так чи інакше дослідницька лабораторія є повністю відповідальною за роботу, яка виконується організацією-субпідрядником.
 • Управління роботами, пов 'язаними з випробуваннями, які не відповідають затвердженим вимогам.

Після опису всіх розділів керівництва на прикладі дослідницького центру і докладного розбору всіх вимог, що пред 'являються сьогодні до документа, доцільно зробити деякі висновки.

Основним моментом є необхідність документального відображення всього комплексу процесів, що здійснюються у сфері забезпечення та поліпшення якості продукції, що випускається, або надаються послуг. Також важливо у складі задокументованих процесів мати папір, що регламентує питання управління документами в цілому.


Найпопулярніше на сайті